Close

Journalist. Schrijver van verhalen, reportages, interviews en boeken. Soms ook uitgever. Dat ben ik, Marco Krijnsen (1965).

Horizontale tijdlijn

Teksten die raken. Menselijke verhalen. Reportages met diepgang. Ik ben er sinds 1989 al mee bezig. Dat was het jaar waarin ik (na de studie geschiedenis) begon als journalist bij de Twentsche Courant. Ik vervulde binnen de krant een groot aantal functies: binnen- en buitenlandredacteur, eindredacteur jongerenpagina, verslaggever redactie Hengelo, detachering bij de Geassocieerde Persdiensten in Den Haag, onderwijsredacteur bij de nieuwsdienst en chef nieuwsdienst.

Totdat ik in 2007 voor mezelf begon, omdat ik mezelf verder wilde uitdagen. Al schrijf ik sindsdien voor opdrachtgevers, de journalistieke houding is altijd gebleven. Scherp, snel, creatief. In staat om iets ingewikkelds helder en bondig uit te leggen. En: niet bang voor een deadline.

Go top