x

Wat zoek je precies?

WBooks 2023

Het stond in de krant

Twente door de lens van de persfotograaf. De fotografen van de Twentsche Courant Tubantia legden na de Tweede Wereldoorlog alle belangrijke nieuwsgebeurtenissen in Twente vast. Een selectie van 132 persfoto’s uit de beeldbank van de krant vormde het uitgangspunt voor dit boek. Ik plaatst ze in context en vertel het verhaal achter elke foto. Een bijzondere kijk op het naoorlogse Twente.

WBooks 2023

Overijssel & slavernij

Sporen van het slavernijverleden vind je niet alleen overzee of in het westen van het land. Dit boek van de Overijsselacademie schetst in 25 historische verhalen de Overijsselse banden met de koloniale slavernij in de Oost en de West. Ik schreef verhalen over o.a. de eerste burgemeester van kleur in ons land en de keerzijde van de Twentse textielindustrie. Het boek was aanleiding voor de commissaris van de Koning Heidema om excuses aan te bieden voor de rol van het provinciebestuur in het slavernijverleden van Overijssel.

Rogeko 2022

Aktie!

Een boek over vijf decennia activisme in Twente. In 1970 begint Jan de Jongh als studentenpastor aan de Tech nische Hogeschool Twente. Een jaar later verhuist de katholieke boerenzoon Jean Rouwet naar Hengelo om de arbeidersklasse en de studenten te mobiliseren. De opstandige dominee en de rode missionaris worden fulltime activist. Ze staan symbool voor de ongekende opleving van politiek en maatschappelijk activisme in Twente. Dit boek onderzoekt het ontstaan en het verloop van de belangrijkste acties in vijf roerige decennia.