x

Wat zoek je precies?

Jan Hoogstad is een architect van naam. Hij tekende voor de ontwerpen van het ministerie van VROM, het Rabotheater in Hengelo, een universiteitsgebouw in Utrecht en het Nationaal Muziekkwartier in Enschede. De afsluiting van zijn loopbaan viert de 70-jarige Hoogstad op de campus van de Universiteit Twente. Hij was er tien jaar lang hoofdarchitect en in die zin grondlegger van de nieuwe campus zoals die de afgelopen jaren heeft vorm gekregen. Ook ontwierp hij het grootste gebouw van de UT, Carré, dat een oppervlakte van 36.000 vierkante meter heeft.

In mijn boek over de nieuwe campus, geschreven in opdracht van de UT, krijgt Hoogstad de prominente plek die hij verdient. Als hij het boek ziet tijdens de opening van Carré, raakt hij geëmotioneerd. Een mooiere afronding van zijn carrière kan hij zich niet voorstellen, mompelt hij tussen de tranen door.

‘De nieuwe campus’ laat zien hoe het idee over de enige universiteitscampus van ons land in 50 jaar is veranderd. Aanvankelijk werd de bebouwing (onderwijsgebouwen, woningen en recreatieve voorzieningen) zoveel mogelijk verspreid over het landgoed om het groene karakter te behouden. Nu is gekozen voor concentratie in twee kernen: een Woon- en Leefcentrum en een Onderwijs en Onderzoekcentrum. Trots kijkt Hoogstad vanuit zijn rolstoel toe hoe het gebouw Carré officieel wordt geopend. Zijn werk zit erop.