x

Wat zoek je precies?

Het boek ‘Dossier Dinkelland’ begint te vorderen. Dat mag ook wel, want half oktober moeten we gaan afronden. We, dat zijn Willem Boverhof (RTV Oost) en ik. Samen hebben we de afgelopen maanden ons gestort op de geruchtmakende bestuurscrisis van deze Twentse gemeente, die de lokale gemeenschap tot op de dag van vandaag bezig houdt. De bestuurscrisis van 2007 is ook nu nog een open zenuw in Dinkelland, zoals de krant vandaag terecht schreef naar aanleiding van ons boek.

Het boek is meer dan een reconstructie van een bestuurlijke kwestie. Het is een sociaal portret van een samenleving op het Twentse platteland geworden. Persoonlijk was ik nogal getroffen door de invloed die de bestuurscrisis op het carnaval heeft gehad. Zelfs in 2010 was dat het geval. En dat ging verder dan een ludieke wagen in de optocht. Tegenstellingen en persoonlijke rancunes worden kennelijk ook uitgevochten tijdens het jaarlijkse zottenfeest.

Voor het boek ‘Dossier Dinkelland, hoe een bestuurscrisis een straatgevecht werd’ hebben we een speciale website gemaakt (www.dossierdinkelland.nl). Daarop staat een voorpublicatie die al een tipje van de sluier oplicht. Verder ook de laatste twitterberichten. Willem Boverhof en ik laten via twitter regelmatig weten wat je in het boek kunt verwachten en waar we mee bezig zijn. Binnenkort gaan we naar de pastoor van Denekamp, die inmiddels vicaris van het aartsbisdom is. Horen wat hij heeft gemerkt van de crisis. Volg ons op de site en via twitter. Of bestel alvast het boek, dat begin november verschijnt.